Verter fun der Vokh – Moving Day

1024 684 League for Yiddish

assemble: צונױ֜פֿשטעלן; צוזאַ֜מענשטעלן; צונױ֜פֿמאָנטי֜רן
[TSUNÓYFShTELN; TSUZÁMENShTELN; TSUNÓYFMONTÍRN]

delivery day: דער צו֜שטעלטאָג, …טעג
[DER TSÚShTELTOG, …TEG]

disassemble: צענע֜מען; דעמאָנטי֜רן
[TSENÉMEN; DEMONTÍRN]

bill of lading: דער פֿראַ֜כטצעטל, ־⁠ען
[DER FRÁKhTTSETL, -EN]

dolly: דאָס האַ֜נט־⁠װע֜געלע, ־⁠ך
[DOS HÁNT-VÉGELE, -Kh]

door-to-door service: די באַדי֜נונג פֿון טיר צו טיר
[DI BADÍNUNG FUN TIR TSU TIR]

estimate (n.): די (אָ֜פּ)שאַ֜צונג, ־⁠ען; דער אָ֜פּשאַץ, ־⁠ן
[DI (ÓP)ShÁTSUNG, -EN; DER ÓPShATS, -N]

furniture: דאָס מעבל
[DOS MEBL]

hazard insurance: <די סכּנה־⁠פֿאַרזיכערונג<־⁠סטראַכי֜רונג
[DI SAKÓNE-FARZÍKhERUNG<-STRAKhÍRUNG>]

inventory list: די אינווענטאַ֜ר־רשימה, ־ות
[DI INVENTÁR-REShÍME, -S]

load (v.): ׳ (אָ֜נ)לאָדן; (אָ֜נ)לאָ֜דעװע|ן; (אָ֜נ)גרו֜זע(װע)|ן
[(ÓN)LODN; (ÓN)LÓDEVE|N; (ÓN)GRÚZE(VE)|N]

move (in) to: אַרײַ֜נציִען <אַרײַ֜נקלײַבן> זיך אין
[ARÁYNTSIEN <ARÁYNKLAYBN> ZIKh IN

mover: דער מע֜בל־⁠פֿי֜רער, ־⁠ס
[DER MÉBL-FÍRER, -S]

moving cost: הוצאָות פֿו֜נעם אַרי֜בערציִען זיך (ל״ר)
[HOYTSÓES/HETSÓES FÚNEM ARÍBERTSIEN ZIKh (pl.)]

moving company: דאָס מע֜בל־פֿירערײַ֜, ־ען
[DOS MÉBL-FIRERÁY, -EN]

moving van: די מע֜בלפֿור, ־⁠ן
[DI MÉBLFUR, -N]

packing supplies: דאָס אײַ֜נפּאַקוואַרג (קאָל׳)
[DOS ÁYNPAKVARG (coll.)]

stretch-wrap: דער עלאַ֜סטישער פּאַ֜קפֿילם
[DER ELÁSTIShER PÁKFILM]

travel cross-country: פֿאָרן אי֜בערן לאַנד
[FORN ÍBERN LAND]

unload: אױ֜סלאָדן; אױ֜סהרוזע|ן
[ÓYSLODN; ÓYS’HRUZE|N]

The sofas were wrapped in stretch-wrap.
די סאָ֜פֿעס האָט מען אײַ֜נגעוויקלט אין עלאַ֜סטישן פּאַ֜קפֿילם.
[DI SÓFES HOT MEN ÁYNGEVIKLT IN ELÁSTIShN PÁKFILM]

We moved to another state.
מיר האָבן זיך אַרי֜בערגעצויגן ‹אַרי֜בערגעקליבן› אין אַן אַ֜נדער שטאַט.
[MIR HOBN ZIKh ARÍBERGETSOYGN <ARÍBERGEKLIBN> IN AN ÁNDER ShTAT]

Congratulations on the move!
משנה מקום משנה מזל!
[MEShÁNE MÓKEM MEShÁNE MAZL]

AUTHOR

League for Yiddish

All about Jewish life. The Jewish world's actuality, heritage and traditions. Op-Ed articles, news, Jewish books, Jewish music, videos, judaica and more

All stories by: League for Yiddish

Leave a Reply

Your email address will not be published.