Yiddish Words of The Week

“Words of the Week” – Underwear

402 489 JewishWebSight

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

read more

“Words of the Week” – Ebola

800 449 JewishWebSight

at-risk population: די אײַ֜נגעשטעלטע באַפֿע֜לקערונג, ־ען [DI ÁYNGEShTELTE BAFÉLKERUNG, -EN]   contact tracing: דאָס נאָ֜כשפּירן די קאָנטאַ֜קטן [DOS NÓKhShPIRN DI KONTÁKTN] (highly) contagious: שטאַרק) קלע֜פּיק <אָ֜נשטעק(עווד)יק>׳) [(ShTARK) KLÉPIK <ÓNShTEK(EVD)IK>] diarrhea:…

read more

Words of the Week: Wine

689 439 JewishWebSight

bouquet: די בלום; דער בוקע֜ט [DI BLUM; DER BUKÉT] cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן [DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N] cork…

read more

“Words of the Week” – Soccer

1024 683 JewishWebSight

against all odds:  נישט־געקו֜קט אויף אַ֜לע שווע֜ריקייטן [NIShT- GEKÚKT AF ÁLE ShVÉRIKEYTN] compensation (pay):  דאָס געצאָ֜לטס; דער לױן [DOS GETSÓLTS; DER LOYN] discrimination:  די דיסקרימינאַ֜ציע [DI DISKRIMINÁTSYE] equal pay:  (גלײַ֜כע…

read more

“Words of the Week” – Immigration // imigratsye // אימיגראַציע

800 374 League for Yiddish

IMMIGRATION // imigratsye // אימיגראַציע ———— asylum: דער אַזי֜ל [DER AZÍL] asylum-seeker: דער אַזי֜ל־זו֜כער, ־ס [DER AZÍL-ZÚKhER, -S] border: די/דער גרע֜נעץ, ־ן [DI/DER GRENETS, -N] border enforcement: דער גרע֜נעץ־קאָנטראָ֜ל [DER…

read more

“Words of the Week” – 4th of July

708 960 JewishWebSight

Fourth of July // דער פֿערטער יולי // DER FÉRTER YÚLI —-   barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס [DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES] barbecue (v.): באַרבעקיוי֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער [BARBEKYUÍRN;…

read more

Words of the Week: Climate change // דער קלימאַ֜טן־בײַט // KLIMÁTN-BAYT

457 360 JewishWebSight

carbon footprint: די קוי֜לנשטאָף־שפּור [DI KÓYLNShTOF-ShPUR] climate change: דער קלימאַ֜טן־בײַט [DER KLIMÁTN-BAYT] freeze (vi.): פֿאַרפֿרױ֜רן װערן [FARFRÓYRN VERN] global warming: די װע֜לט־דערװאַ֜רעמונג; די גלאָבאַ֜לע דערװאַ֜רעמונג [DI VÉLT-DERVÁREMUNG; DI GLOBÁLE DERVÁREMUNG] greenhouse…

read more

“Words of the Week” – Peace

1024 680 JewishWebSight

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary.

read more

“Words of the Week” – Tariffs

800 560 JewishWebSight

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary Like our page on Facebook and follow us on Twitter  @yidishlige

read more

“Words of the Week” – Plumbing

800 400 JewishWebSight

plumbing // די אינסטאַלאַציע // DI INSTALÁTsYE —— clog the drain: פֿאַרשטאָ֜פּן די רערן [FARShTÓPN DI RERN]drain: די אָ֜פּרינרער, ־ן [DI ÓPRINRER, -N]drain stopper: דער אָ֜פּצי־פּראָפּן, ־ס [DER ÓPTSI-PROPN, -S]…

read more
  • 1
  • 2