Resources

Say it in yiddish: 15th Day of Av

500 245 JewishWebSight

For Adults Learn Yiddish The Easy Way From Anywhere In The World! New Tele-Classes Starting September 3, 2019! https://yiddishin10lessons.blogspot.com/2019/08/learn-yiddish-easy-way.html   The 15th Day of Av-Picking a Bride (In the days of…

read more

“Words of the Week” – Underwear

402 489 JewishWebSight

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

read more

“Words of the Week” – Ebola

800 449 JewishWebSight

at-risk population: די אײַ֜נגעשטעלטע באַפֿע֜לקערונג, ־ען [DI ÁYNGEShTELTE BAFÉLKERUNG, -EN]   contact tracing: דאָס נאָ֜כשפּירן די קאָנטאַ֜קטן [DOS NÓKhShPIRN DI KONTÁKTN] (highly) contagious: שטאַרק) קלע֜פּיק <אָ֜נשטעק(עווד)יק>׳) [(ShTARK) KLÉPIK <ÓNShTEK(EVD)IK>] diarrhea:…

read more

Benyumen Shekhter Foundation now accepting grant proposals

1024 684 JewishWebSight

The Benyumen Shekhter Foundation for the Advancement of Standard Yiddish is now accepting grant proposals. We are seeking well-structured initiatives that encourage people to actively speak, read and write in…

read more

Words of the Week: Wine

689 439 JewishWebSight

bouquet: די בלום; דער בוקע֜ט [DI BLUM; DER BUKÉT] cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן [DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N] cork…

read more

“Words of the Week” – Soccer

1024 683 JewishWebSight

against all odds:  נישט־געקו֜קט אויף אַ֜לע שווע֜ריקייטן [NIShT- GEKÚKT AF ÁLE ShVÉRIKEYTN] compensation (pay):  דאָס געצאָ֜לטס; דער לױן [DOS GETSÓLTS; DER LOYN] discrimination:  די דיסקרימינאַ֜ציע [DI DISKRIMINÁTSYE] equal pay:  (גלײַ֜כע…

read more

“Words of the Week” – Immigration // imigratsye // אימיגראַציע

800 374 League for Yiddish

IMMIGRATION // imigratsye // אימיגראַציע ———— asylum: דער אַזי֜ל [DER AZÍL] asylum-seeker: דער אַזי֜ל־זו֜כער, ־ס [DER AZÍL-ZÚKhER, -S] border: די/דער גרע֜נעץ, ־ן [DI/DER GRENETS, -N] border enforcement: דער גרע֜נעץ־קאָנטראָ֜ל [DER…

read more

“Words of the Week” – 4th of July

708 960 JewishWebSight

Fourth of July // דער פֿערטער יולי // DER FÉRTER YÚLI —-   barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס [DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES] barbecue (v.): באַרבעקיוי֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער [BARBEKYUÍRN;…

read more

Words of the Week: Climate change // דער קלימאַ֜טן־בײַט // KLIMÁTN-BAYT

457 360 JewishWebSight

carbon footprint: די קוי֜לנשטאָף־שפּור [DI KÓYLNShTOF-ShPUR] climate change: דער קלימאַ֜טן־בײַט [DER KLIMÁTN-BAYT] freeze (vi.): פֿאַרפֿרױ֜רן װערן [FARFRÓYRN VERN] global warming: די װע֜לט־דערװאַ֜רעמונג; די גלאָבאַ֜לע דערװאַ֜רעמונג [DI VÉLT-DERVÁREMUNG; DI GLOBÁLE DERVÁREMUNG] greenhouse…

read more

“Words of the Week” – Peace

1024 680 JewishWebSight

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary.

read more